RPCNH
RPCNH

Ondermijning, het vernielt je privéleven

  Awareness Ondermijning

"De landbouwsector staat onder druk vanwege allerlei maatregelen die moeten worden genomen. Er komt steeds meer leegstand. De andere werkelijkheid is er helaas ook: ondermijnende criminaliteit met brand, geweld en afpersing als gevolg. Je leest het bijna dagelijks in het nieuws", aldus Bernard Klaassen van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC).

Er is nog veel winst te behalen in de wijze waarop we als (semi-)overheid communiceren met de ondernemers in de provincie. We zullen dit nog meer moeten doen vanuit het perspectief van de sector, met een concrete én adequate aanpak die past bij de private sector. Klaassen juicht de samenwerking met LTO dan ook toe.

Eerder organiseerde het RPC tientallen ondernemersbijeenkomsten, veelal op verzoek van een ondernemersfederatie. Er is ontzettend veel onbekendheid bij ondernemers als het gaat om ondermijning. Het kenmerkende dilemma is dan ook de 'onzichtbaarheid'. Eenmaal gevangen in het netwerk van criminelen wordt je privéleven vernield.

Begin september vindt de aftrap plaats in de gemeente Koggenland. Daarop volgen de bijeenkomsten voor de agrariërs in die gemeente, waarbij er constructieve afspraken worden gemaakt.  Een maand later volgt Hollands Kroon. Daarbij doen ook ervaringsdeskundigen hun verhaal over de schadelijke gevolgen van de criminele activiteiten. Het plan is om in het gehele buitengebied in de provincie Noord Holland voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren voor agrariërs.

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer