RPCNH
RPCNH

Samenwerken aan economie en veiligheid in de driehoek Hoorn

  Awareness Ondermijning

Hoe we samen zorgen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen vergroten.

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) ondersteunt  gemeenten met de West-Friese Veiligheidsambitie. De driehoek Hoorn, bestaande uit Hoorn,  Opmeer, Medemblik, Stede-Broec, Enkhuizen en Drechterland, neemt de bedrijventerreinen  onder de loep. Het RPCNH inventariseert met behulp van ondernemersverenigingen en  parkmanagers de status op het gebied van economie en veiligheid. Het doel: samen tot een  preventieve oplossing komen om ondermijnende criminaliteit te verminderen en de  aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen te vergroten. 

West-Friesland zet de komende jaren stevig in op het tegengaan van ondermijnende  criminaliteit. En dan gaat het met name om het aantrekkelijker maken van de  bedrijventerreinen en het weerbaarder maken van bewoners en ondernemers in het  buitengebied. Ondermijnende criminaliteit is een groeiend probleem in Noord-Holland, maar  ook daarbuiten. Steeds vaker raakt de onderwereld de dagelijkse gang van zaken. Het is niet  voor niets dat ondermijning bij alle gemeenten hoog op de agenda staat. Juist door samen te  werken kan er verschil worden gemaakt. 

Het RPCNH gaat de boer op voor een eerste inventarisatie en gaat met ondernemers op  locatie dieper in op onderwerpen zoals het bewustzijn bij ondernemers, de specifieke  voorbeelden waar per locatie hinder van wordt ondervonden en de initiatieven die er al zijn  geweest. Er wordt onder andere gekeken naar de samenstelling van bedrijventerreinen, het  cameratoezicht en de mate van leegstand. Ook worden de wensen van de ondernemers met  betrekking tot economie en veiligheid in kaart gebracht. Na deze inventarisatie wordt met de  gemeente gekeken naar de mogelijke oplossingen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld een KVO of BIZ-traject. 

Terug
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer