RPCNH
RPCNH

Organisatie & Ambities

De gevolgen van criminaliteit in het bedrijfsleven laten zich raden: schade en omzetverlies voor ondernemers, maar bijvoorbeeld ook gevoelens van onveiligheid en een negatief effect op het investeringsklimaat. Daarmee gaan de gevolgen van criminaliteit veel verder dan op het eerste gezicht lijkt. Het RPC werkt op provinciaal niveau en juist daarin schuilt een belangrijke kracht. Vanuit de samenwerking tussen de partners als het georganiseerde bedrijfsleven, gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en de brandweer worden initiatieven opgezet en veiligheidsprocessen in gang gezet.  Deze partijen - de strategische partners- delen kennis en de kosten. Het RPC stelt het programma samen en organiseert de uitvoering. Voor grotere projecten worden extra subsidies gezocht in het landelijk netwerk. 

Liever groots dan groot

Het RPC draagt bij aan het beheersbaar houden van criminaliteit en speelt adequaat in op trends. De sleutel voor een succesvolle aanpak ligt altijd in de samenleving. Daarom  wordt er flink geïnvesteerd in kennisoverdracht en voorlichting. Als het nodig is biedt het RPC trainingen en workshops aan. We doen dat op beheersbare schaal. In alle gemeenten en op de basisteams van de politie zijn contactpersonen die activiteiten kunnen aanvragen. Het RPC zet daarop de dienstverleners in die volgens de vereiste kwaliteit de activiteiten kunnen uitvoeren.

De ondernemers kunnen rekenen op professionele en snelle inzet. We zeggen weleens "Vandaag een overval, volgende week een training voor het getroffen gebied".  

Raad van toezicht

 

 Bestuur

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer