RPCNH
RPCNH

Organisatie & Ambities

De gevolgen van criminaliteit in het bedrijfsleven laten zich raden: schade en omzetverlies voor ondernemers, maar bijvoorbeeld ook gevoelens van onveiligheid en een negatief effect op het investeringsklimaat. Daarmee gaan de gevolgen van criminaliteit veel verder dan op het eerste gezicht lijkt. Het RPC werkt op provinciaal niveau en juist daarin schuilt een belangrijke kracht.

Het RPC biedt vraaggerichte samenwerking en ondersteuning. Naast het tegengaan van criminaliteit wordt er ingespeeld op de oorzaken van onveiligheid. De uitvoering is doelmatig en programmatisch van opzet. We dragen bij aan een gezond en veilig ondernemersklimaat. De ondernemers kunnen rekenen op professionele en snelle inzet. We zeggen weleens "Vandaag een overval, volgende week een training voor het getroffen gebied". Met preventieve maatregelen, voorlichting en trainingen worden oplossingen gezocht en gevonden. De aanpak dient daarmee ook het economisch belang van ondernemend Noord-Holland.

Wij zijn er voor ondernemend Noord-Holland

Het RPC kent de rechtsvorm van een stichting, de verantwoordelijkheden zijn geregeld in de statuten. In de bestuursorganen zijn de publiek- private partijen door natuurlijke personen vertegenwoordigd, zij verlenen het RPC legitimiteit. De Raad van Toezicht heeft een stimulerende en adviserende functie jegens het bestuur. Zij heeft een toezichthoudende functie, benoemt en ontslaat de leden. Het bestuur bestaat uit een gemêleerd gezelschap van publiek- private partijen en is verantwoordelijk voor sturing op het programma.   

Raad van toezicht

 Bestuur

camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer