RPCNH
RPCNH

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf MKB en de horeca zijn groot. Multinationals en overheden hebben vaak middelen om kennis te vergaren, het MKB en de horeca hebben dat vaak onvoldoende. 

Het bedrijfsleven ervaart onvoldoende wat de consequenties zijn van ondermijning en hoe zij hierop kunnen anticiperen. Ondermijning is een containerbegrip en het wordt als abstract ervaren. Men herkent het niet altijd. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. De eigen (economische) belangen worden geraakt. 

Seminars Awareness Ondermijning

Samen met gemeenten en de provincie Noord-Holland ontwikkelde het RPC een seminar voor en door ondernemers. Ondernemers, politie en het Openbaar Ministerie gaan het gesprek aan. De inhoudelijke kennis wordt ondersteund door VNO – MKB. Aan de hand van voorlichting voeren ondernemers het woord en dragen zij de boodschap over aan collega-ondernemers en hun achterban. We willen gelijke kansen voor bonafide ondernemers en bedrijven. Op het seminar ontrafelen we het containerbegrip ondermijning en laten we het bedrijfsleven zien hoe zij verdachte situaties kunnen herkennen en waar ze het kunnen melden.

Laten we in gesprek gaan

Ondernemersverenigingen kunnen een seminar aanvragen via de wijkagent, de gemeente of rechtstreeks via het RPC met het contactformulier. De kosten voor het seminar worden volledig gedekt door het RPC en haar partners.  Van de vereniging wordt verwacht dat zij de deelnemers werven.

Laatste nieuws

Samenwerken aan economie en veiligheid in de...

19 jan 2021

Hoe we samen zorgen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit en tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen vergroten.

Awareness Ondermijning

Webinar: Dat zit vast goed(?)!

23 okt 2020

Misdaadverslaggever John van den Heuvel bespreekt de impact van witwassen in de vastgoedmarkt.

Awareness Ondermijning

Offensief tegen criminaliteit in havengebied...

09 okt 2020

Binnenkort wordt er in het havengebied van IJmuiden een nieuw veiligheidsoffensief in gang gezet. Dit offensief is deels gericht op het bestrijden van...

Awareness Ondermijning
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer