RPCNH
RPCNH

Politie kijkt "anders" naar bewakingsbeelden

Meer dan de helft van de camerasystemen in Nederland voldoen niet. Om ondersteunende bewijslast voor een opsporingsonderzoek aan het licht brengen kijkt de politie naar specifieke kenmerken in de camerabeelden. Om te zien of uw beelden over deze kenmerken beschikken, zijn de richtlijnen Excellent Cameratoezicht opgesteld. De richtlijnen zijn ingedeeld in een negenpuntenstelsel met indicatoren. Deze zijn samengevat in een scan die door de rapporteur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) wordt uitgevoerd bij ondernemers. 

Vraag HIER DE GRATIS scan aan

  • Vergroot de kans op geschikte beelden voor opsporing.
  • Verhoog de preventieve kracht van uw camerasysteem.
  • Ontvang de gratis rapportage en informatie op.

Bovendien: u heeft geïnvesteerd in uw camerasysteem, dan wilt u toch ook weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing?

Interview juwelier Haverkort

“De politie krijgt dagelijks private bewakingsbeelden aangereikt. Helaas zijn die vaak ongeschikt voor herkenning ten behoeve van opsporing. Er is te zien wat er gebeurt, maar je kunt niets identificeren. De slechte beelden zijn een doorn in het oog, terwijl de huidige techniek tegen lage kosten al voor veel verbetering zorgt”, aldus Sander van der Meer van de afdeling Digitale Opsporing van politie in Noord-Holland. De heer Van Leeuwen, eigenaar van Juwelier Haverkort in Haarlem is het daar volledig mee eens: “We hebben ons vijf jaar oude camerasysteem vervangen door een nieuw camerasysteem. Het is ongelooflijk wat een verbetering dat is! Je kunt de lusjes in het tapijt bij wijze van spreken tellen. En misschien wel het belangrijkste: de camera’s werken preventief. Ik vind het een prettige gedachte dat ik dankzij de camera’s diefstallen voorkom. Elke diefstal is er voor mij één te veel.” 

“Misschien - als ik dit verbeterde systeem had gehad- waren de overvallers in 2015 dan wel gepakt en was een andere winkel dit bespaard gebleven”, aldus van Leeuwen.

Wat levert de scan u op?

Met de gratis Scan Excellent Cameratoezicht en de rapportage die u na de scan ontvangt, wordt u in staat gesteld om - als dat nodig is - gerichte vragen te stellen aan een installateur. Vaak is het niet nodig om een kostbare investering te doen. Soms zijn met kleine aanpassingen grote verschillen mogelijk. U beslist uiteraard zelf over de eventuele vervolgstappen

9 punten voor excellent cameratoezicht

De richtlijnen voor Excellent Cameratoezicht laten in 9 punten zien waarop moet worden gelet bij de aanschaf, installatie en het onderhoud van een camerasysteem. Om tot de richtlijnen te komen is in 2017 uitvoerig onderzoek gedaan. De richtlijnen vormen de kaders voor de indicatoren. De richtlijnen kunt u hieronder inzien. De indicatoren komen tot uitdrukking in de rapportage, een voorbeeld kunt hier downloaden.

1. Doelen camerasysteem

Kijk naar het bedrijfsproces, kwetsbaarheden en specifieke omstandigheden en bepaal de doelen van het cameratoezicht. Een van de doelen is dat de camerabeelden gebruikt kunnen worden voor opsporing. De pakkans wordt hiermee vergroot, waardoor camerasystemen preventief gaan werken.

2. Cameraplan

Zorg voor een cameraplan. Een cameraplan is een plattegrond van de onderneming, het vervoersmiddel, de woning of de instelling. Hierop wordt per camerapositie aangegeven welk deel van het te beveiligen gebied moet worden vastgelegd. In het cameraplan staat per camera het doel (identificeren, herkennen, waarnemen) en de naam van de camera aangegeven. 

Bij elke publiektoegankelijke in- of uitgang moet een camera zijn geplaatst waarmee bewegende objecten geïdentificeerd kunnen worden. De andere camera’s moeten in elk geval geschikt zijn om te herkennen. Houd rekening met de regels voor privacy, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl, van het College Bescherming Persoonsgegevens. Een cameraplan kan door een goede installateur gemaakt worden. Er zijn ook online cameraplanners waarmee zelf een cameraplan gemaakt kan worden.

3. Installateur

Een camerasysteem dat voldoet aan de norm ‘NEN-EN-IEC 62676-4 Videobewakingssystemen voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 4: Adviezen voor de toepassing’ is geschikt voor opsporing. Neem een installateur in de arm die deze norm kent en kan toepassen.

4. Oplevering

De installateur levert het camerasysteem op met een opleverdocument. Hierin staat per camera het doel uit het cameraplan en een snapshot van het camerabeeld met de testkaart. Met dit snapshot valt te beoordelen of de camerabeelden gebruikt kunnen worden om te identificeren of te herkennen.

5. Beeldkwaliteit

Stel de camera’s zo in dat bewegende objecten (zoals mensen of auto’s) kunnen worden herkend of geïdentificeerd. Daarvoor zijn ook hoogte van de camera en licht van belang.

6. Opslag

De opslag moet voldoende capaciteit hebben om de camerabeelden van ten minste een week op te slaan. Een langere periode is beter, om bijvoorbeeld na een incident tijdens een vakantie nog bij de camerabeelden te kunnen. De camerabeelden mogen niet langer worden opgeslagen dan wettelijk toegestaan (28 dagen).

De opslag moet altijd werken, dus bijvoorbeeld vanzelf aangaan na een stroomstoring. De camerabeelden in de opslag moeten via internet of via een usb-aansluiting beschikbaar zijn. Bij opslag in de Cloud blijven de camerabeelden bewaard bij ontvreemding van de recorder. De beeldkwaliteit moet na compressie geschikt blijven om te identificeren.

7. Systeem

De datum en tijd van het systeem moeten automatisch worden gecontroleerd en bijgewerkt, ook na overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom. Opsporing valt of staat met de juiste datum en tijd van de camerabeelden! 

Bij een storing van het camerasysteem moet de beheerder een melding krijgen. De storing moet worden gemeld op de monitor en als dat mogelijk is met een alarm. 

Het is belangrijk om jaarlijks te (laten) controleren of het systeem nog goed werkt, of alle camera’s nog goede camerabeelden leveren en om de storingsmeldingen in het logboek van de recorder te controleren. Kijk af en toe of de camerabeelden van de camera’s kloppen met wat is afgesproken in het cameraplan. Met een speciale testkaart valt te beoordelen of de camerabeelden gebruikt kunnen worden om te identificeren of te herkennen. Voorkom onbevoegd gebruik van het camerasysteem.

8. Uitvoer

Het formaat van de camerabeelden moet een reguliere extensie hebben, dat door dominante besturingssystemen wordt gedragen (Windows en Apple) en moet op gangbare apparatuur kunnen worden afgespeeld. Bijgeleverde softwareplayers zijn onwenselijk. Het gaat om onafhankelijke bestanden die in editing software van de politie kunnen worden verwerkt. Metadata als datum en tijd van de opname en naam van de camera moet zichtbaar zijn op de camerabeelden in de export.

9. Registratie

Zorg ervoor dat het camerasysteem geregistreerd is bij Camera in Beeld. Camera in Beeld is een databank van beveiligingscamera’s. Met deze databank kan de politie zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk camerabeelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt. Hoe meer camera’s voldoen aan dit advies, hoe beter de opsporing met Camera in Beeld!

Winkels of bedrijven kunnen hun camerasysteem aansluiten bij een particuliere alarmcentrale. De particuliere alarmcentrale krijgt bij onraad via een (alarm)sensor een melding. Een beveiligingsmedewerker van de alarmcentrale kan de camerabeelden dan ook zien en alle gegevens en de livebeelden snel doorschakelen naar de politiemeldkamer. Met Live View kan de meldkamer van de politie rechtstreeks meekijken met de camerabeelden van een winkelier of horecaondernemer. Zo is de meldkamer direct op de hoogte als er een inbraak of overval (of ander gewelddadig delict) wordt gepleegd.

Laatste nieuws

Plaatsen van camera’s toegestaan?

17 apr 2020

In de nacht van 11 op 12 april j.l. is er ingebroken bij het Knaagdierencentrum en Kerbert Dierentehuis aan de Heerenduinweg in IJmuiden. De inbrekers...

Excellent cameratoezicht

Castricum gaat voor Excellent Cameratoezicht

21 okt 2019

Gemeente Castricum gaat ondernemers die bewakingscamera's gebruiken stimuleren om de kwaliteit van de beelden te (laten) verbeteren.

Excellent cameratoezicht

Veilig ondernemen leeft in Den Helder

05 jun 2019

70% van ondernemers kiest voor gratis scan eigen camerasysteem

Excellent cameratoezicht
camera

Cybercrime

Onderzoekers noemen een jaarlijkse stijging van cybercriminaliteit van 30% realistisch. Cybercrime brengt schade toe aan grote en kleine (MKB) bedrijven en is niet of nauwelijks op te lossen met opsporing, de preventie van deze vorm van criminaliteit ligt over het algemeen bij de gebruikers van het internet. Het RPC organiseert allerlei activiteiten zoals het congres “De Hacker vertelt” en workshops die zijn gericht op specifieke trends.

Lees meer
camera

Awareness Ondermijning

Criminele netwerken infiltreren de bovenwereld door intimidatie, bedreiging, omkoping en chantage. Dit mag dan soms subtiel zijn, de gevolgen voor ondernemers in het midden- en klein bedrijf en horeca zijn groot. Het bedrijfsleven dient zich er bewust van te zijn dat ondermijning (in)direct leidt tot financiële schade. Op de seminars Awareness Ondermijning ontrafelen we het containerbegrip en ontdek je hoe je een verdachte situatie kunt herkennen en melden.

Lees meer
camera

Excellent Cameratoezicht

Geschat wordt dat er in totaal één miljoen bewakingscamera’s in Nederland zijn. Vaak blijken de beelden teleurstellend en kunnen ze wel gebruikt worden voor registratie, maar niet als bewijslast. Het RPC ontwikkelde samen met haar partners de richtlijnen Excellent Cameratoezicht. Als u heeft geïnvesteerd in een camerasysteem, dan wilt u toch weten of deze voldoet aan de minimale eisen van opsporing? Vraag nu de gratis scan aan!

Lees meer